Persbericht Regionale Partners van de havens starten Delta Dialoog

Het DelTri overleg stopt na vijf jaar. In plaats hiervan zullen de regionale partners jaarlijks een Delta Dialoog organiseren. Onderwerp van gesprek zal de implementatie van de regionale havenplannen zijn, in het bijzonder die van Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk. De regionale partners hebben dit op 16 februari 2016 in het Stadhuis van Rotterdam besloten tijdens het laatste bestuurlijke DelTri platform onder leiding van voorzitter Adriaan Visser, wethouder van de gemeente Rotterdam.

Allard Castelein  (CEO Havenbedrijf Rotterdam), Ferdinand van den Oever (directeur Havenschap Moerdijk) en Alex Ouwehand (Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland) gaven presentaties over de regionale opgaven. Deze zijn groot. Denk bijvoorbeeld aan de vernieuwing van het chemisch en energiecluster. En aan de verdergaande schaalvergroting en de toenemende automatisering. Maar ook aan de zorg voor een goede multimodale bereikbaarheid van de regio. Geconstateerd werd dat een deel van de opgaven gezamenlijk opgepakt moet worden. Van belang is dat de strategische partners elkaar daarbij gemakkelijk kunnen vinden en elkaar ondersteunen in de gezamenlijke opgaven.

Het DelTri overleg is de afgelopen jaren van grote betekenis geweest voor de samenwerking tussen de partners in het gebied van de Tweede Maasvlakte tot West-Brabant. Bestuurders van de overheid, werkgevers en maatschappelijke organisaties ontmoetten elkaar regelmatig.

De onderlinge samenwerking is op heel veel vlakken verbeterd. Met onder andere de Havenvisie 2030-, en de Havenstrategie Moerdijk als gezamenlijk kader is door de partners gewerkt aan opgaven, zoals het gezamenlijk agenderen van het grote economische belang van de maritieme industrie, bedrijfsterreinontwikkeling en de bereikbaarheidsagenda.

Het starten van de Delta Dialoog past bij de huidige bestuurlijke, maatschappelijke en economische context. De focus zal liggen op het gezamenlijk te voeren gesprek over urgente en strategische zaken die de partners van de haven alleen gezamenlijk effectief kunnen oppakken.